CYTA Avanti – Makarios Sattelite Station – Nicosia